Hyppää sisältöön
Pinnalla nyt

Hiilineutraalia maitoa – Valion tavoitteena nollata hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä

Hiilineutraalia maitoa – Valion tavoitteena nollata hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä
Hiilineutraalia maitoa

Tulevaisuudessa Valion maitoautot ajavat lantabiokaasulla ja hiiliviljely on maitotilojen arkipäivää. Tavoitteena on, että vuoteen 2035 mennessä maito on hiilineutraali tuote.

Valiolla on 4 000 maitotilaa ympäri Suomen ja niistä jokaisella on kääritty hihat ylös päästöjen pienentämiseksi. Valiolla on kunnianhimoinen tavoite: se aikoo nollata maidon hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä. Hiilijalanjälkiluku kertoo, miten paljon maidontuotannon koko elinkaari tuottaa kasvihuonepäästöjä. Valion maidon hiilijalanjälki on noin 1 kg CO2 ekv raakamaitokiloa kohden. Globaalisti luku on 2,5. Valion tutkija Aleksi Astaptsev kiirehtii sanomaan sen, mitä useimmat lukuja lukiessaan miettivät: ne eivät kerro tavalliselle kuluttajalle juuri mitään. Astaptsevin mukaan hiilijalanjäljen laskemiseen on niin monta ohjeistusta ja laskutapaa, etteivät tulokset useinkaan ole vertailukelpoisia.

”Valion tiloilla käytetään sertifioitua CARBO®-ympäristölaskuria, jolla tilat laskevat omat ilmastovaikutuksensa. Jos esimerkiksi lehmien ruokintaa muutetaan, laskurilla seurataan muutoksen päästövaikutuksia. Hiilijalanjälkiluku on siis tuottajalle itselleen hyvä seurantaväline.”

Valio tekee yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. ”Kehitämme Luonnonvarakeskuksen ja Atrian kanssa CARBO-ympäristölaskurin takana olevasta laskentamallista versiota, joka sopisi tulevaisuudessa lihatilojen hiilijalanjäljen pienentämisen työkaluksi”, kertoo tutkija Aleksi Astaptsev.

””Monet muut toimet pienentävät olemassa olevia päästöjä, mutta hiiliviljelyllä poistamme päästöjä kokonaan””

Aleksi Astaptsev, Valion tutkija
Tip icon

Näin Valiolla vähennetään päästöjä

  • Tuotetaan lannasta biokaasua ja otetaan se käyttöön liikenteessä.

  • Kehitetään lannan käsittelyä, jolloin siitä saadaan energian lisäksi muun muassa lannoitteita, kasvualustoja ja eläinten kuivikkeita.

  • Satsataan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan tiloilla ja meijereissä.

  • Minimoidaan turvepeltojen päästöt ja tehostetaan hiiltä sitovaa nurmiviljelyä. Lisäksi tutkitaan uusia päästövähennysteknologioita.

  • Satsataan eläinten hyvinvointiin, ruokintaan ja jalostukseen.

Seuraa etenemistämme kohti hiilineutraalia tuotantoa. Lue lisää: valio.fi/hiilijalanjalki2035


Etsi